Öğr. Gör. OSMAN ARPAÇUKURU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. OSMAN ARPAÇUKURU

T: (0282) 250 4908

M oarpacukuru@nku.edu.tr

W oarpacukuru.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Arap Belagatında Hasr Üslubu ve Kur´an Meallerinin Hasr Üslubu Açısından Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / HADİS ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996-2006
Tez: Sahabe dönemi hadis rivayetinde tesebbüt, iklal ve iksar (2006)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM) (LİSANS)
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Osmanlıca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Lisanü´l-Arap Öğrenci Topluluğu Koordinatörlüğü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI
2016-
Piyasa Araştırma Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD
2016-
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD
2016-
Fakülte Dergisi Editör Yardımcılığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Arapça Öğretmeni LONDON HOUSE YABANCI DİL OKULU 2012-2013
Arapça Usta Öğretici İSMEK (İSTANBUL BELEDİYESİ SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI) 2011-2013
Arapça Yeminli Mütercim KADIKÖY 15 NOTERİ (İSTANBUL) 2005-2012
Arapça Yeminli Mütercim KADIKÖY 19. NOTERİ (İSTANBUL) 2005-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belâgati
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARPAÇUKURU O., ARAPÇA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (Tekirdağ İli / Süleymanpaşa İlçesi Örneği), Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, vol. 4, 2018.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARPAÇUKURU O., Ahmad Snobar, “Muşkilâtu Berâmici Ta‘lîmi’l-‘Arabiyye li’n-Nâtikîne bi-Ğayrihâ fî Turkiyâ -Mulâhaza Meydâniyye- ma‘a ‘Ardi Tecribeti Bernâmeci’l-‘Arabiyye fî Muesseseti İstanbul li’t-Ta‘lîm ve’l-Ebhâs” Adlı Kitabın Kritiği, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 200-207, 2015.
Kitap Kritiği ULAKBİM
2. ARPAÇUKURU O., “I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi -Vizyon ve Tecrübeler-" Sempozyumu Kritiği, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 172-190, 2015.
Kitap Kritiği ULAKBİM
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARPAÇUKURU O., Gazali İ., el-Munkız mine´d-Dalâl : Dalâletten Çıkış Yolu, Yayın Yeri: Beyan Yayınları, 2015.
Kitap Tercümesi
2. ARPAÇUKURU O., İman ve İbadet Bilgisi -IV, Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2014.
Bilimsel Kitap
3. ARPAÇUKURU O., Temel Dini Bilgiler -III: Yiyecekler, Âdab, Ahlak, Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2014.
Bilimsel Kitap
4. ARPAÇUKURU O., İman ve İbadet Bilgisi -II, Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2013.
Bilimsel Kitap
5. ARPAÇUKURU O., Peygamberimizin Anlattığı Hikayeler, Yayın Yeri: Nar Yayınları, 2012.
Bilimsel Kitap
6. ARPAÇUKURU O., Temel Dini Bilgiler -I: Abdest - Namaz Bölümü, Yayın Yeri: Beka Yayınları, 2012.
Bilimsel Kitap
7. Muhammed A. K., Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav), Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2011.
Kitap Tercümesi
8. İbn A. İ., Allah´ın İki Veli Kulu, Yayın Yeri: Üsküdar Yayınevi, 2011.
Kitap Tercümesi
9. Muhammed A. K., İman ve İnkar Aynasında İki Kadın Portresi, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2011.
Kitap Tercümesi
10. Semir H., Aile Hayatı Üzerine 40 Hadis (Esprili İllüstrasyon ve Fotoğraflarla), Yayın Yeri: Nar Çocuk, 2009.
Kitap Tercümesi
11. Semir H., Günlük Hayat Üzerine 40 Hadis (Esprili İllüstrasyon ve Fotoğraflarla), Yayın Yeri: Nar Çocuk, 2009.
Kitap Tercümesi
12. M. N. e., Hz. Peygamber’in Namaz Kılma Şekli, Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2009.
Kitap Tercümesi
13. Semir H., İnsan İlişkileri Üzerine 40 Hadis (Esprili İllüstrasyon ve Fotoğraflarla), Yayın Yeri: Nar Çocuk, 2009.
Kitap Tercümesi
14. Halid H. M., ARPAÇUKURU O., 5 Raşid Halife, Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2008.
Kitap Tercümesi
15. Heyet ., Çocuklar için Allah’ın Güzel İsimleri -Esma-i Hüsna-, Yayın Yeri: Nar Çocuk, 2008.
Kitap Tercümesi
16. İbn A. İ., Gönüllerin Neşesi Zikir, Yayın Yeri: Üsküdar Yayınevi, 2008.
Kitap Tercümesi
17. İmam G., Yöneticilere Tavsiyeler, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2008.
Kitap Tercümesi
18. Şeyzeri ., Yöneticinin Nitelikleri, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2008.
Kitap Tercümesi
19. Abdülhalim E. Ş., İslam Kadın Ansiklopedisi, Yayın Yeri: Düşün Yayıncılık, 2007.
Kitap Tercümesi
20. İbn K. e., Namazdaki Hikmetler, Yayın Yeri: Polen Yayınları, 2007.
Kitap Tercümesi
21. Halid M. H., Resulullah’ın Hayatında 10 Önemli Gün, Yayın Yeri: Beka Yayıncılık, 2007.
Kitap Tercümesi
22. İbn K. e., Nefis Terbiyesi, Yayın Yeri: Karınca Kitap, 2006.
Kitap Tercümesi
23. Ahmed A. e., Çocuklarını Namaza Nasıl Alıştırırsın?, Yayın Yeri: Polen Yayınları, 2005.
Kitap Tercümesi
24. ARPAÇUKURU O., Niçin Daha İyi Kul Olamıyoruz?, Yayın Yeri: Ekmer Yayıncılık, 2005.
Bilimsel Kitap
25. ARPAÇUKURU O., Ömer Muhtar, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2005.
Bilimsel Kitap
26. Yusuf e., İhtilaflar Karşısında İslami Tavır, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2004.
Kitap Tercümesi
27. ARPAÇUKURU O., Gazali İ., Bana Arkadaşını Söyle, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2003.
Kitap Tercümesi
28. ARPAÇUKURU O., Haldun İ., Devlet, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2003.
Kitap Tercümesi
29. Abdülfettah E. G., Hayatın İçinden Görgü ve Nezaket, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2003.
Kitap Tercümesi
30. İbn K. e., Kulluk ve Hakikat, Yayın Yeri: Guraba Yayınları, 2003.
Kitap Tercümesi
31. Said H., Aile Hayatının Kuralları, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2001.
Kitap Tercümesi
32. Ebu A. H. e., Allah´ı Arayış, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2001.
Kitap Tercümesi
33. İbn H. e., Erdem Yolcusuna Uyarılar, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2000.
Kitap Tercümesi
34. Muhammed A. K., Hz. Peygamber’den Gençlere 50 Nasihat, Yayın Yeri: İlke Yayıncılık, 2000.
Kitap Tercümesi
Editörlükler
1. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi ULAKBİM Erişim Linki
2. İslam Kadın Ansiklopedisi (I-II cilt), Yayın Yeri: Düşün Yayıncılık.
Ulusal Kitap
Ödüller
1. Birincilik ödülü (Hadis ve Siret Araştırmaları Yarışması - YLS Tezi), Meridyen Derneği-SonPeygamber.info Platformu, 2011.
Sanatsal Faaliyetler
1. İman Bahçesi (Öğretici Bant Tiyatrosu) Metin Yazarı, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Adım Prodüksiyon, 01.01.2000-01.01.2000.
Özgün
Aldığı Sertifikalar
Arapça Dil Kursu I. Kur Bitirme Belgesi, Yer:Uzaktan öğretim, 01.01.1988-01.01.1988.
Arapça Dil Kursu Bitirme Belgesi, Yer:Türk- Irak Dostluk Cemiyeti, 01.01.1987-01.01.1988.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat Acentaları Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgesi, Yer:Türkiye/İstanbul, 01.01.2004-01.01.2004.
Arapça Dil Kursu Bitirme Belgesi, Yer:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 01.01.1987-01.01.1988.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi Atölye Çalışması, Yer:İSAM, 25.04.2015-26.04.2015.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA DERSİNE İLİŞKİN DUYUŞSAL ALAN TUTUM ÖLÇEĞİ -Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği-, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 04.05.2018-08.05.2018.
ARAPÇA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (Tekirdağ İli / Süleymanpaşa İlçesi Örneği), Yer:Tekirdağ/Süleymanpaşa, 10.04.2016-18.04.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2017-Kutlu Doğum Haftası Konferansı: "Bu Asırda Peygamberi Anlamak", Yer:Tekirdağ Merkez Safiye Osman Çeliker Ortaokulu, Düzenleyenler:Tekirdağ Merkez Safiye Osman Çeliker Ortaokulu, 14.04.2017-14.04.2017.
“I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi -Vizyon ve Tecrübeler-" Sempozyumu, Yer:İSAM - İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfı (İSAR), Ürdün’den QASID Yabancı Diller Merkezi ve Filistin´den Necah Üniversitesi’nin işbirliği, 25.04.2015-26.04.2015.
Hilal TV “Kültür Atlası” programı konuk yazar, 10.12.2007-10.12.2007.
Hilal TV “İz Bırakanlar” programı konuk yazar, 05.09.2006-05.09.2006.
TV5 “Yüzleşme” programı konuk yazar, 11.04.2004-11.04.2004.